July 12, 2010

Аларм за Природата

Изминатиот месец ДЕМ се приклучи на Еко саемот во Љубаништа кој се случуваше во склоп на фестивалот АЛАРМ во организација на НВО Бивиум кој траеше од 25ти до 27ми Јуни 2010.

На еко програмата која содржеше активности од типот на еко фото работилница, школа за цртање стрипови, изработка на машина за рециклирање, сончева печка, и слично ДЕМ се претстави со работилница за ЕКО филм и изработка на еко инструменти.

Бевме пријатно изненадени од големата заинтересираност на луѓето да седнат и да изработуваат инструменти со нас. Покрај работилницата, ДЕМ на својот штанд нудеше бројни постери и брошури за организацијата и нејзините членки како и CD-а од предходни активности.

Нашиот штанд

Нашата работилница за еко инструменти

Изложба на некои од инструментите кои ги изработивме: на крај имавме два пара тропалки од песок и пластични капачиња, две тропалки со метални капачиња кои симулираат звук на дајре, кастањети како и разни други тропалки.

За повеќе информации за еко акцијата Аларм за Природата ОВДЕ.