April 13, 2011

Трета работилница во Жабљак, Црна Гора

На 29/30 Март 2011 во Жабљак, Црна Гора се одржа и третата работилница од проектот, којa се однесуваше на Зелената Инфраструктура. Работилницата беше под наслов Интегриран пристап за употреба на земјиште - "Зелената Инфраструктура како дел од ЕУ пост-2010 политиките за биодиверзитет." и траеше два дена од кои вториот беше наменет за посета на Црно Езеро. Организатор и домаќин на работилницата беа Зелените на Црна Гора, кои заедно со IUCN подготвија успешна работилница. Претставници од ДЕМ беа присутни на работилницата.


Повеќе за работилницата ОВДЕ.
СИМНИ Power Point презентации