April 13, 2011

Трета работилница во Жабљак, Црна Гора

На 29/30 Март 2011 во Жабљак, Црна Гора се одржа и третата работилница од проектот, којa се однесуваше на Зелената Инфраструктура. Работилницата беше под наслов Интегриран пристап за употреба на земјиште - "Зелената Инфраструктура како дел од ЕУ пост-2010 политиките за биодиверзитет." и траеше два дена од кои вториот беше наменет за посета на Црно Езеро. Организатор и домаќин на работилницата беа Зелените на Црна Гора, кои заедно со IUCN подготвија успешна работилница. Претставници од ДЕМ беа присутни на работилницата.


Повеќе за работилницата ОВДЕ.
СИМНИ Power Point презентации

No comments:

Post a Comment