November 26, 2010

Работилница во Пробиштип

На 25ти и 26ти Ноември оваа година се одржа втората работилница од проектот "ЕУ политики и стратегии за животната средина во Југоисточна Европа: Градење на капацитети за имплементација за ЕУ политиките и стратегиите за животна средина во Македонија, Црна Гора и Србија" овојпат во Пробиштип во организација на ДЕМ заедно со IUCN.

Работилницата беше насловена "Градење на капацитети - поддршка на развој и имплементација на агро-еколошки мерки". Учесниците ги поздрави и добредојде г-динот Ранко Давитков од регионалната канцеларија во Пробиштип за Земјоделство, Шумарство и Водостопанство.

Вероника Фердинандова од IUCN
говори за ЕУ политиките за средината

Темите кои беа опфатени во текот на првиот ден беа:
-Вовед во регионот Раткова Скала
-Биолошката разновидност на Раткова Скала
и потребата за зачувување
-Тековни земјоделски практики
-ИПАРД-спроведување на процесот
-ЕУ-политики за животна средина (Заедничката земјоделска политика - CAP)
-Политички рамки за спроведување на агро-еколошки мерки
-Воведување на можности за имплементација
на Бугарија на АЕ шеми
-HNV земјоделство во Македонија

-Поврзување на Хидросистемот со руралното земјоделството во регионот

Руска Мицева од ДЕМ зборува за
Земјоделство со Високи Природни Вредности

Вториот ден имаше патување до Хидросистемот, која покри дел од регионот Раткова Скала кој се користи за земјоделството и сточарството.

Блаже Стефановски од хидросистемот "Злетовица"
ја објаснува врската меѓу водите и руралното земјоделие

Рибникот "Злетовица"

На работилницата учествуваа повеќе од 30 учесници: Министерството за животна средина, Агенцијата за поддршка во земјоделството и руралниот развој, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Еколошко Друштво Злетовица, Асоцијација на приватните шуми, Земјоделци и сточари од села во регионот, Министерство за Животна средина, сектор Природа, Општина Пробиштип, Хидросистем Злетовица, Државен инспекторат за животна средина, Унија на Земјоделско Машински Кругови во Македонија, Универзитет Кирил и Методиј, Еколошко друштво Молика - Битола, Еколошко друштво Еко Мисија - Скопје, Европскиот форум за заштита на Природата EFNCP, Државен институт за заштита на природата на Србија, Канцеларија на REC - Црна Гора како и нашите партнери Зелените од Црна Гора и Друштвото за заштита и проулување на птици на Војводина.


Настанот беше покриен од локална телевизија и радио станица, а се спомена и во статија во Дневник .


Power point презентации од работилницата:
Биодиверзитет и важноста на конзервацијата на Раткова Скала
Политичка рамка за имплементација на агро-еколошки шеми
Промоција на земјоделие со високи природни вредности (HNV)
IPARD програмата во РМ
Тековни земјоделски пракси во Македонија
Градење капацитети на ЕУ политики за природа
Имплементација на АЕ во Бугарија - предизвици и можности за една нова ЕУ земја членка

Раткова скала на прв поглед - видео материјал:или ТУКА.

Информации за CAP:

The CAP explained
Questions and Answers about the CAP
Europeans and the CAP

No comments:

Post a Comment