April 30, 2010

Конференција во Хотел Континентал на 30ти Март

На 30-ти Март 2010 година во Хотел Континентал се одржа воведен состанок за проектот на кој присуствуваа претставници од различни државни институции (МЖСПП, МЗШВ), институти, факултети, претставници на граѓански организации, агенции и други.
Работилницата ја отвори и присутните ги поздрави г-ѓа Лидија Зафировска, државен секретар во МЖСПП, модератор – Мартиен Ланкестер, извршен директор на АВАЛОН, а презентери беа: Марк Редман, проектен лидер, Тамсин Купер, консултант од Институтот за европска политика за животната средина и Робертина Брајаноска од МЕД.
Бидејки конференцијата се одржа на истиот датум со Денот на Дрвото, некои од нас по завршувањето отидоа да посадат дрво.

Повеќе слики...

No comments:

Post a Comment