December 12, 2011

СТУДИСКО ПАТУВАЊЕ - БУГАРИЈА

Од 5ти до 10ти Декември 2011-та година се одржа студиското патување низ Бугарија, една од најклучните активности на проектот "ЕУ политики за животната средина", на која беа присутни членови на друштвата на ДЕМ, како и фармери од регионот Р. Скала.

Предавањата започнаа во Софија со Андреј Ковачев од Balkani Wildlife Society кои пренесе бројни искуства и проблеми со кои бугарските невладини се сретнале во процесот на заштите на бројни реони и паркови во државата. Следеше посета на Националните паркови Рила и Пирин со предавања од Александар Дунчев, посета на Кресна Гора и сместување во Био Хотел кој произведува своја органска храна. Следеа бројни посети на фарми, презентација на бугарската агро-еколошка програма во Биоселена, посета на локална винарија и сл. Турата заврши во Софија со предавањето на Вјара Стефанова за примери на Рурален развој во Бугарија.


мапа од изминатиот пат

Повеќе фотографии наскоро!!!

No comments:

Post a Comment